Kylät

Lappajärvellä on useita elinvoimaisia kyliä, jotka tarjoavat viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön erityisesti lapsiperheille. Pienet kyläkoulut, joita Lappajärvellä on toiminnassa vielä seitsemän, tarjoavat lapsille turvallisen oppimisympäristön. Kylien yhteistä viihtyvyyttä lisäävät kylätalot Tarvolassa ja Ylipäässä, sekä Nuoriseseurantalot Karvalassa, Kirkonkylässsä ja Itäkylässä. Kylätoimikuntien yhteystiedot löydät kohdassta Harrastukset/Muut.

Tällä sivulla voivat kylät esitellä itseään ja omia toimintojaan.  Mikäli kyläsi haluaa omat kotisivut,  ne on mahdollista tehdä kunnan hankkiman ylläpito-ohjelmiston työkaluilla, joilla voidaan ylläpitää myös jo olemassa olevia sivuja.  Ota yhteys lomien jälkeen hallintojohtajaan.  Seuraavassa jo olemassa olevat kylien sivustot.

karvala

Karvalan kylä sijaitsee Lappajärven länsirannalla. Matkaa kunnan keskustaan on n. 12 km.  Kylän asutus sijoittuu pääasiassa järven rantaa myötäilevän maantie n:o 711 varteen.  Karvalan kylän alue ulottuu Hevosaholta aina Aholaan saakka.

tarvola

Tarvolan kylä sijoittuu Lappajärven rannalle ja järvi hallitsee kylämaisemaa. Tarvolan niemi työntyy suurena järveen Hautalanlahden ja matalan Söyringinlahden välissä. Tarvolanniemi on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi.

Tarvolan alueeseen kuuluvat Mynkelinmäki sekä Länsirannantien varteen sijoittuvat kylät Söyringistä aina Hevosahoon saakka. Tarvolanniemen risteyksestä Lappajärven keskustaan on noin 5 km, mutta kylän eteläosasta matkaa kertyy reilusti toistakymmentä kilometriä.

itäkylä

Itäkylän kyläkeskus sijoittuu kunnan pohjoispäähän. Matkaa kuntakeskukseen on noin 13 km.  Itäkylän kyläkokonaisuus muodostuu useammasta pienemmästä kylästä, joista suurimmat ovat Rantakangas ja Kuoppala.