Kaavoitus

Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Maankäyttöä ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen avulla.

Lappajärven kunnassa asemakaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu kuuluu tekniselle lautakunnalle.

Kaavoituksesta vastaava virkamies kunnassa on tekninen johtaja Anne Övermark, 06-2412 5505 tai 044-3699505.

Lappajärvi kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntaliittoon. Voimassa on Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 23.5.2005. 

Lappajärvellä on voimassa oikeusvaikutteinen keskustan osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt elokuussa 2000. Oikeusvaikutteinen Lappajärven kulttuurimaisema- ja rantayleiskaava, joka käsittää Lappajärveen rajoittuvat ranta- ja kyläalueet on kv. hyväksynyt 15.11.2004.

Lappajärven rannoilla on ranta- ja ranta-asemakaavoilla vahvistettu rakennuspaikkoja runsas 100. Erillisiä ranta-asemakaavoja on 19 kpl.

Asemakaavoitettua aluetta on keskustassa ja keskustan tuntumassa noin 320 ha. Asemakaavayhdistelmä näkyy kotisivuilla otsikon Kartat alla.
Keskustan asemakaavan on lääninhallitus hyväksynyt vuonna 1972. Asemakaava-aluetta on myöhemmin laajennettu ja uusia alueita kaavoitettu mm. Mynkelinmäki, Nykälänniemi, Timon alue ja Ollilanmäki. Viimeisimmät uudet asemakaava-alueet ovat Rovastilassa ja Pentinniemessä. Kaavoitusta pidetään ajantasalla laatimalla kaavamuutoksia tarpeen mukaan.

Ylläolevaa otsikkoa klikkaamalla pääset lukemaan kunnan tämänhetkisen kaavoituskatsauksen.