Esiopetus

Lappajärvellä järjestetään kaikille 6-vuotiaille tarkoitettu esiopetus Rantakankaan ja Länsirannan kouluilla sekä Lappajärven yhteiskoululla. Perusopetuslain mukaan esiopetusta annetaan 18,5 h viikossa.  Kyläkouluilla eskarit ovat 0.-2. - yhdysluokissa ja yhteiskoululla on tarvittava määrä eskariryhmiä. Lukuvuonna 2021-2022 ryhmiä tulee olemaan kaksi. 

Esiopetukseen ilmoittaudutaan Wilman kautta perjantaihin 5.3.2021 mennessä. Ilmoittautumisohjeet lähetetään koteihin kirjeitse. Samalla hakemuksella ilmoitetaan myös alustava aamu- ja iltapäivähoidon tarve.
Hakuajan ulkopuolella kuntaan muuttavat voivat tulostaa, täyttää ja toimittaa oheiset lomakkeet koululle. Vaihtoehtoisesti voi ottaa yhteyttä perusopetuksen rehtoriin ja pyytää Wilma-tunnukset.

Esiopetuspaikka määräytyy koulupiirijaon mukaan ellei erityisistä syistä ole tarvetta tästä poiketa.

Lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa tiistaina 10.8.2021 ja päättyy esioppilaiden osalta 03.06.2022. tai 04.06.2022. Joululoma alkaa 22.12.2020 ja kevätlukukausi alkaa 10.01.2022. Syysloma on totutusti viikko 42 ja hiihtoloma sijoittuu viikolle 9.

Jos hoidon tarve ilmenee 5.3.2021 jälkeen, tehkää esikoululaisen päivähoitohakemus ja toimittakaa se mahdollisimman pian koululle.

Lisätietoja antavat siv.joht. rehtori Antti Turpeinen 044-3699 415 tai Tarja Puro 044-3699 221.