Edunvalvonta

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan oikeuksiaan sairauden, vanhuuden tai muun seikan vuoksi. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehensä etua ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen.

Edunvalvojan tehtävän sisällöstä päättää maistraatti tai käräjäoikeus. Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista.

Holhousviranomaisena toimii maistraatti ja yleinen edunvalvoja toimii sen valvonnassa. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa mm. tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat päämiehen puolesta tehtäviin tärkeimpiin oikeustoimiin.

yhteystiedot

Edunvalvoja:
Piia Mäkitarkka, puh. (06) 2412 5660. Tavoitettavissa parhaiten klo 9.00-11.00. Sähköposti: piia.makitarkka (at) lappajarvi.fi.

Edunvalvontasihteeri:
Sarita Ahvenniemi, puh. (06) 2412 5661. Sähköposti: sarita.ahvenniemi (at) lappajarvi.fi.

Osoite:
Lappajärven kunta, yleinen edunvalvonta, Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi.

linkit