Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristölupa tarvitaan toiminnalle, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Luvan tarvitsevat toiminnat määritelty ympäristönsuojelulain liitteessä 1. 

Lisäksi ympäristölupa on oltava:

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron (vesilaki 1 luvun 3 §) pilaantumista
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (esim. melu, tärinä, noki, pöly, haju tms.) aiheuttava toiminta

Ympäristölupia myöntää sekä valtion ympäristölupaviranomainen (aluehallintovirasto)että kunnan ympäristönsuojeluviranomaine, joka  Lappajärven kunnassa on ympäristölautakunta. Toimivaltarajat on määritelty ympäristönsuojeluasetukessa (§1, §2)

Lupaa haetaan ympäristölupakaavakkeella. Eläinsuojia koskeville lupahakemuksille on oma kaavakkeensa.

Ympäristölupahakemuksen käsittely kunnassa kestää 2-4 kuukautta. Ensin lupahakemus kuulutetaan (30 pv) ja siitä tiedotetaan naapureille. Lupapäätöksen tekee ympäristölautakunta. Luvasta on 30 päivän valitusoikeus. Ympäristölupapäätöksistä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

LOMAKKEET

linkit