Vesihuoltolaitos tiedottaa

TIEDOTE LUMMUKAN VEDEN KÄYTTÄJILLE

Lummukan vedenottamon vedestä on otettu vesinäytteitä ja saatujen tulosten mukaan laitokselta lähtevän veden mangaani- ja rautapitoisuudet ovat reilusti alle suositusarvojen.  

Kuluttajilla voi vielä näkyä vedessä sakkaa, joka irtoaa verkostosta.

Vesilaitos seuraa veden laatua edelleen näytteen otoin.

Kunnantalossa osoitteessa Maneesintie 5, entisen paloaseman luona on vesipiste, josta voi edelleen halutessaan hakea vettä omiin astioihin

23.8.2017
Lappajärven kunta