Vapaa-aikatoimen strategia

Vapaa-aikatoimen strategian (2014-2020) tavoitteet ja painopistealueet ovat:

· Tuotetaan kunnan asukkaille ja alueen matkailijoille monipuoliset ja laadukkaat vapaa-aikapalvelut. Palveluja kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaan lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyneet sekä erityisryhmät huomioiden.

· Vahvistetaan ja kehitetään toimialojen välistä yhteistyötä ja yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kaikilla tasoilla omassa kunnassa, lähialueella, maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkostoitumisen ja toiminnallisen yhteistyön edistämiseksi luodaan uusia toimintamalleja.

· Laadukkaat vapaa-aikapalvelut kehittävät osaltaan Lappajärvestä vetovoimaisen ja omaleimaisen alueen, joka elää väkevästi ja uudistuu ajan hengessä.