Tiedote länsirannan vesijohdon huuhtelusta

Länsirannan vesijohdon huuhtelu epäonnistui putkessa olleiden esteiden vuoksi ja possutustyö joudutaan uusimaan välillä Karvalan alavesisäiliö - Tarvola. Esteet poistetaan runkolinjasta katkaisemalla putki ja possuttamalla putki katkaisukohdan molemmin puolin.

Arvioitu töiden suoritusaika on lokakuun alku. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan Lappajärven kunnan kotisivuilla, Järviseudun sanomissa sekä jakamalla kirje alueen vedenkuluttajille.

Suoritettu huuhtelu välillä Karvala – Ala-Seppä näkyy ajoittaisena veden sameutena vedenkulutusalueella Karvala – Tarvola. Vettä voi hakea Karvalan ala-vesisäiliöltä sekä Kunnanvirastotalolta vanhan paloaseman päädystä.

Vesi tulee tällä hetkellä länsirannalle Lappavedeltä Kauhavan yhdysputken kautta. Vesi täyttää talousvesiasetuksen laatuvaatimukset. Ongelman aiheuttaa Karvalan alavesisäiliön ja Tarvolan runkolinjan väli, jota ei vielä ole saatu huuhdeltua.