Tiedote koronaviruksen vaikutuksista kunnan toimintaan / päivitetty 15.4.2020 11.52

LAPPAJÄRVEN KUNNAN TIEDOTE COVID-19 / PÄIVITETTY 15.4.2020

Seuraa kuntatiedotetta Lappajärven kunnan www-sivuilta kohteesta ajankohtaista, nopeatkin muutokset tässä poikkeustilanteessa ovat mahdollisia. Jaamme tietoa kuntaa sekä kuntalaisia käsitellen, mikäli asiat muuttuvat radikaalisti paikkakunnallamme koronaviruksen johdosta. Lappajärven kunnan johtoryhmä ja Järvi-Pohjanmaan pandemia-ryhmä seuraavat viranomaisten tiedottamista tilanteesta. Tieto päivitetään Lappajärven kunnan www-sivulle. Tätä kautta pääset ohjautumaan myös Valtioneuvoston, THL:n sekä Järvi-Pohjanmaan perusturvan ajankohtaisiin tiedotteisiin. Jaamme tiedotteita tarvittaessa sosiaaliseen mediaan Lappajärven facebook-sivulle. Tiedotamme asioista erityistapauksissa paikkakuntamme paikallislehden Järviseudun Sanomien kautta.

Lappajärven kunta

Lappajärven kunta peruuttaa kaikki kunnan tiloissa järjestettävät tapahtumat 13.5.2020 asti. Lisäksi Lappajärven kunta peruuttaa kaikki kunnan organisaation järjestämät yleisötilaisuudet 13.5.2020 asti. Kunnanvirasto suljetaan ajaksi 18.3.-13.5.2020; yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen toiminta ja sisäinen toiminta ei ole yleisötilaisuus tai tapahtuma eli toiminta niissä tapahtuu erillisen ohjeistuksen mukaan.

Linjaukset henkilöstön käytöstä ja asemasta, lomauttamisesta ja lomien käytöstä ja työntekijöiden siirtämisestä eri hallintokuntiin eri tilanteissa selvitetään ja tiedotetaan mahdollisimman pian. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalainsäännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Kunnanhallitus tulee käsittelemään yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä koronaviruksen johdosta.

Kunnan johtoryhmä vastaa varautumiskäsittelyn Lappajärven kunnan osalta poikkeustilan aikana. Johtoryhmä toimii tiiviissä yhteistoiminnassa Järvi-Pohjanmaan alueen pandemiatyöryhmän kanssa, tämä mahdollistaa varautumista ja ennakoitavuutta mahdollisesti muuttuviin tilanteisiin.

Sivistystoimi ja varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään ainoastaan niille lapsille, joiden huoltajilla ei ole mahdollisuutta hoitaa lapsia muualla. Varhaiskasvatuksesta ollaan yhteydessä huoltajiin Päikky-ohjelman kautta, jota kannattaa seurata nyt tarkkaan. Rajoitukset varhaiskasvatuksen käyttöoikeutta koskien astuivat voimaan 18.3.2020 alkaen. Kauhavan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 31.3.2020, että varhaiskasvatusmaksuja ei peritä tilanteissa, joissa lapsi ei käytä hänelle myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa asetuksen (126/2020) mukaisessa poikkeustilanteessa. Päätös on voimassa 18.3.-13.5.2020. Lisätietoja: vs. varhaiskasvatusjohtaja Johanna Kärkkäinen, puh. 050 505 4277, etunimi.sukunimi@kauhava.fi.

Esi- ja perusopetus

Kaikki Lappajärven esi- ja perusopetuksen yksiköt suljetaan 18.3.2020 alkaen. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus niiden vanhempien lapsille, jotka tarvitsevat lapselleen koulupaikan. Lappajärvellä näiden lasten opetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Lappajärven yhteiskoulussa, Kivikoululla. Jos huoltajille tulee tarve ilmoittaa lapsensa kouluun tämän kevään aikana, tulee lähettää Wilma-viesti tai sähköpostia perusopetuksen rehtorille (rehtori@lappajarvi.fi). Ensisijaisena tiedotusvälineenä koulun ja kodin välillä käytetään WILMAA. Mikäli sinulla ei ole WILMA-tunnuksia tai tarvitse apua WILMAN käytössä, ota yhteys numeroon 044 3699 415.

Etäopetuksen aikana opetushenkilökunta voi työskennellä oman yksikkönsä tiloissa tai kotona. Rehtori ja koulusihteeri työskentelevät yhteiskoululla ja avustavat tarvittaessa koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä; myös he voivat siirtyä etätyöskentelyyn. Opettajat voivat tarvittaessa tulla yhteiskoululle valmistelemaan ja antamaan etäopetusta.

Sivistystoimen kuraattori tukee kotona opiskelevien oppilaiden henkistä hyvinvointia ja tarjoaa mm. keskusteluapua sekä välineitä mahdollisten pelkojen ja epävarmuuksienkäsittelyyn. Myös opinto-ohjaaja neuvoo ja tukee oppilaita koko ajan. Ohjeet tulevat niin pedanet-sivuille kuin Wilmankin kautta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisen ja koulunkäynnin tuesta huolehditaan myös etäopiskelun aikana.

Kunnanhallitus on linjannut aamu- ja iltapäivähoidon ja -toiminnan maksujen huojennukset kokouksessaan 30.3.2020. Päätös luettavissa täältä

Lappajärven sivistystoimi on valmistellut rehtoreiden ja ruokapalveluhenkilökunnan kanssa etäopetuksessa olevien oppilaiden ja opiskelijoiden lounaan tarjoamista tarvitseville 14.4.2020 alkaen. Lounas jaetaan ennalta sovituissa jakelupisteissä. Jakelupisteet ovat Jami, Länsirannan koulu ja Rantakankaan koulu. Lounas jaetaan kylmäannoksina, jotka voi lämmittää kotona. Maanantaina on noudettavissa maanantain ja tiistain annokset. Keskiviikkona jakelussa ovat loppuviikon annokset. Jakelu on avoinna klo 14.00-15.30.

Jaettavat annokset ovat yksittäispakattuja ja jokainen annos on varustettu ruuan tilanneen nimellä. Kaikki annokset ovat laktoosittomia. Muut ruoka-aineallergiat huomioidaan erikseen tilausta tehdessä. Kunkin viikon ruokalistan näkee pedanet-sivuilta https://peda.net/lappajarvi. Mikäli oppilas tarvitsee jakelupisteeltä noudettavan lounaan, tulee siitä ilmoittaa Wilma-viestillä Arja Pohjoisaholle. Viestistä tulee käydä ilmi oppilaan nimi (tai oppilaiden nimet), tarvittavien annosten määrä viikossa, noutopiste sekä mahdollinen erityisruokavalio. Yhdestä jakelupisteestä voi hakea ala- ja yläluokkalaisten sekä lukiolaisten annokset. Seuraavan viikon ruuat tilataan aina viimeistään edeltävän viikon keskiviikkona. Tilaus on sitova ja annoksia noudettaessa tulee noudattaa erityisen tarkasti noutopisteessä olevia ohjeita. Ruokaa noudettaessa jakelupisteellä ei ole henkilökuntaa paikalla ja noutajien tulee myös noudattaa yleisiä koronavirukselta suojautumisesta annettuja ohjeita.

Lukio-opetus

Opetusta jatketaan normaalin lukujärjestykseen mukaan. 6. jakson alkaminen on siirretty 14.4.2020 päivämäärään. Lukion kanslia on toiminnassa. 6. jakson oppikirjat opiskelijat saavat erillisen ohjeistuksen mukaan lukiolta - tästä tiedotetaan Wilman kautta. Opettajat voivat tarvittaessa tulla omaan yksikköönsä valmistelemaan ja antamaan etäopetusta. Kouluruoan jakaminen koskee myös lukiolaisia.

Kirjasto

Kirjasto suljetaan ja kirjastoauton liikennöinti loppuu 18.3.-13.5.2020 väliseksi ajaksi. Sulkeminen koskee myös omatoimikirjastoa. Lappajärven K-Marketissa on kaikille avoin kirjahylly, josta voit hakea luettavaa itsellesi ja perheelle tai tuoda luettavaa muille. Avoimen kirjahyllyn käyttö on vapaaehtoistyötä ja sen käyttö tapahtuu jokaisen omalla vastuulla. Avoimeen kirjahyllyyn ei palauteta kirjaston kirjoja.

Vapaa-aikapalvelut, Liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi

Kaikki liikunta- ja nuorisotilat ovat suljettuina 18.3.-13.5.2020 välisenä aikana. Tämä koskee myös avantouintipaikkaa (avanto on auki, mutta suihku- ja saunatilat ovat kiinni.) Lisäksi kaikki kulttuuritapahtumat ovat peruttuja poikkeusaikana. Vapaa-aikapalveluiden yleinen kehitystyö jatkuu muun muassa kuntosali- ja muiden liikunta- sekä nuorisopalveluiden osalta. Kulttuuripalveluiden osalta kulttuurikasvatus- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa muodostetaan poikkeustilanteen aikana. Lisäksi liikuntainfra saa yhden uuden vapaa-aika, virkistys ja luontokohteen. Mikäli poikkeustilanne jatkuu pidempään, valmistaudumme järjestämään vaihtoehtoisia tapoja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Etsivä nuorisotyön toimisto on suljettuna 18.3.-13.5.2020 välisenä aikana. Etsivän asiakkaita palvellaan puhelimen ja muiden etäyhteyksien avulla. Etsivä nuorisotyöntekijä Mirjami Hauta (15-29-vuotiaat) puh 040 194 5883, mirjami.hauta@kauhava.fi, FB: Mirjami Etsivä, SC&IG: mirjami.etsiva. Discord: etsivänuorisotyö#0747. Discord torstaisin klo 16-18 Discordiin tästä.

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja Maria Stenman, puh 040 8651526, maria.stenman@evl.fi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin huolipuhelin. Huolestuttaako tai ahdistaako korona-tilanne? Huolipuhelimeen vastaavat henkisen tuen ammattilaiset. Huolipuhelimessa ei anneta hoidollisia neuvoja koronavirus-infektioepäilyihin tai hoitoon liittyen. Huolipuhelin on avoinna arkisin ma-pe klo 9.00-15.00. Puh. 050 474 2854.

Elinvoimapalvelut

Lappajärven kunta perustaa tarpeen mukaan yhteistoimintafoorumin yrittäjien kanssa, missä pyritään löytämään ratkaisuja poikkeustilan aikana selviämiseen. Elinvoimapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalveluiden kanssa. Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian. Haun yksityiskohtia ei ole vielä julkaistu ja tiedotamme niistä myöhemmin. Lue lisää aiheesta täältä.

Yrittäjät voivat avustus- ja tukiasioissa kääntyä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalveluiden puoleen, he auttavat ja neuvovat yrittäjille kanavia mistä avustuksia haettavissa poikkeustilanteesta johtuvien syiden vuoksi. Yhteydenotot Vesa Alanko-Luopa Toimitusjohtaja 044 4659 380 vesa.alanko-luopa@jpyp.fi. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut ovat koonneet sivulleen tietopaketit yritysten tukimahdollisuuksista. Tietopaketteja päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa tulee. Oheisen linkin taakse on listattuna tukimuodot yrityksen koon mukaan sekä koontisivun Finnveran takaamasta rahoituksesta. Ohjeet avustus- ja tukiasiointiin täältä.

Kansalaisopisto ja Musiikkiopisto

Kansalaisopiston ja Musiikkiopiston lähiopetus on keskeytynyt. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena. Opistot tiedottavat kurssilaisia ja opettajia asiasta. Musiikkiopistoon ilmoittautuminen kaudelle 2020-2021 avautuu maanantaina 6.4. täällä.

Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva seuraa päivittäin EPSHP:n tiedotuksia ja ohjeistuksia ja tiedottaa niistä henkilökuntaa ja eri hallintokuntia. Terveyskeskus on varautunut pandemian laajenemiseen eri tavoin mm. perustamalla pandemiapoliklinikan ja varautumalla tarvittaessa lisähoitopaikkoihin ja eristyshuoneeseen. Äitiys- ja lastenneuvolat toimivat entiseen tapaan. Osa työntekijöistä siirtyy tekemään etätyötä ja hoitaa asiakaskontaktit etäyhteyksin ja puhelimitse. Jos sinulla on flunssaoireita, vältä kaikkia henkilökohtaisia kontakteja. Tämän lisäksi noudatetaan valtioneuvoston päätöksiä. Ohjeita ja käytäntöjä täsmennetään sitä mukaa kuin Järvi-Pohjanmaan perusturva niistä tiedottaa. Kouluterveyden toiminnasta tiedotetaan erikseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisätään julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määrä ajoista ja velvoitteista. Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin. THL ja alueet varautuu velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisenturvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa kielletään pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla. Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Alueen hammashoito on keskitetty nyt Alajärven hammashoitolaan. Kiireellistä hoitoa annetaan koko ajan, ota yhteys ajanvarausnumeroon 06-24127560. Puhelimessa tehdään hoidon tarpeen arviointi, ja tarvittaessa varataan aika. Esim. hammassäryt ja hankalat lohkeamat hoidetaan kyllä. Jos sinulla on hengitysinfektion oireita (kuten yskää tai kurkkukipua), pyritään hoitoa lykkäämään, kunnes hengitysinfektion oireet ovat helpottaneet. Hammaslääkärit ovat käyneet huhtikuun annettuja aikoja läpi. Jos ongelmasi on sellainen, että se vaatii pikaista hoitoa, emme peru aikaasi vaan soitamme, ja saatamme sopia uuden ajan. Siten kaikkia jo annettuja aikoja ei peruuteta. Esimerkiksi tulehtuneiden hampaiden hoito tai reikä lapsen hampaissa voi olla tällainen tilanne.

Lappajärven yksikköön valmistellaan 25-paikkaista vuodeosastoa. Järvi-Pohjanmaan perusturva on täten varautunut siirtämään Akuuttiosaston Lappajärven yksikköön.

Palveluliikenne palvelee normaalisti keskiviikkona ja perjantaina, asiointiaika klo 9-13, tilaukset edellisenä päivänä puh. 045 696 0890.

Jos epäilet koronavirustartuntaa (COVID-19), ota ensin yhteys puhelimitse numeroon 116 117,
niin saat tarkemmat ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue Neuvontapuhelin Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli Arkisin klo 8–15 06 2412 7800. Saat puhelimitse ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiset kartoittavat henkilönkontaktit altistuneisiin. Muissa yleisissä koronaviruskysymyksissä voi soittaa valtakunnalliseen numeroon 029 5535535.

Uusi JEESI-puhelin: Kunnan pedanet-sivuilla https://peda.net/lappajarvi  on tiedote Järvi-Pohjanmaan perhekeskuksen JEESI-puhelinpalvelusta, jossa tarjotaan tukea korona-pandemian takia lapsille, nuorillekin - myös vanhemmille. Perheneuvolan puhelinpalvelu tarjoaa matalan kynnyksen apua perheille lasten kasvatukseen ja perhe-elämän pulmiin, puh. 040 621 2322.

Vapaaehtoinen auttaminen ja kauppa- ja apteekki asioinnin tukipalvelu

Yli 70-vuotialle, riskiryhmiin kuuluville ja karanteeniin joutuneille on tarjolla vapaaehtoista apua. Vapaaehtoisen auttamisen organisointi ohjataan seurakunnan diakoniatyön kautta, näin saamme yhden virallisen kanavan ohjaamaan ja selkeyttämään tätä arvokasta työtä ja jatkossa mahdollisesti välttämätöntä toimintaa. Asiointiavun tarvitsijat ja sitä tarjoavat vapaaehtoiset ottavat yhteyttä seurakunnan diakoniatyöhön; Eveliina Korkea-aho, 040 184 0644, eveliina.korkea-aho@evl.fi.

Autettaville tiedoksi: jos teillä ei ole vielä tiliä S-Market Lappajärvessä se kannattaa avata välittömästi. Asiointi kauppa-avun kautta tehostuu huomattavan paljon, kun ei tarvitse liikuttaa rahaa tai laskuttaa ostoksia myöhemmin. Tilin avaaminen hoituu seuraavasti, hae kaavake S-Market Lappajärvestä, täytä ja palauta, S-Marketin henkilöstö laittaa tilihakemuksen eteenpäin, tilin myöntämispäätöksessä menee muutamia päiviä. Mikäli tilannekuva etenee pahempaan suuntaan, myös K-Market Lappajärvi aloittaa asiakaspalvelun asiakastilien kautta. Tiedotamme tästä myöhemmin. Molemmat kaupat avaavat ovensa ja palvelevat omatoimisesti asioivia riskiryhmäläisiä aamuisin klo 07.00 – 08.00. Huomioittehan, että myös Lappajärven Apteekki palvelee asiakkaita tarvittaessa laskutuspalvelun kautta – tämä helpottaa huomattavasti vapaaehtoista auttamista.

Auttajille tiedoksi: voit toimia auttajana, jos olet: 18-vuotias, et kuulu riskiryhmiin, sinulla ei ole flunssan oireita, auttamaan vain täysin terveenä. Auttamispalvelu toteutetaan yhteistyössä monen tahon kanssa. Mukana ovat erilaisissa rooleissa esimerkiksi Lappajärven kunta, Lappajärven seurakunta, Lappajärven Apteekki, Järvi-Pohjanmaan perusturva ja Vapepa.

Lisätietoja antavat:

Kunnanjohtaja Sami Alasara, 044 3699 611

Hallintojohtaja Päivi Huhtala, 044 3699 414

Perusturvajohtaja Marita Ylilahti, 044 2970 265

Sivistysjohtaja Tarja Puro, 044 3699 221

Tekninen johtaja Anne Övermark, 044 3699 505

Vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela, 044 3699 440

Sähköposti etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi