Tammikuu 2019

 

Uusi vuosi toi Lappajärvelle uudet sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen aika Lappajärvellä on takana päin ja uusi palvelutuottaja Järvipohjanmaan Perusturva on aloittanut toimintansa. Samalla myös terveyskeskuslääkäri on palannut Lappajärvelle yli vuoden tauon jälkeen, ja lääkärin vastaanottoaikoja saa nyt omasta terveyskeskuksesta numerosta 06 24127401, mikä on Lappajärven palvelualueen puhelinnumero. Muilta osin tietoa palveluista löytyy netistä sivuilta www.jarvipohjanmaanperusturva.fi. Lappajärvellä on vastaanottotoiminnassa yksi kokoaikainen lääkäri, lisäksi neuvolaa ym varten on lääkäri kahtena päivänä viikossa. Tämä lääkärimäärä on tarkoitettu pysyväksi. Siksi on palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi erittäin tärkeää, että lappajärveläiset myös käyttävät näitä palveluja ja hakevat omasta terveyskeskuksestaan ne palvelut, joita sieltä on lähipalveluina saatavissa.

Uuden koulukeskuksen suunnittelun ja kilpailutuksen valmistelu on käynnistynyt. Aikataulut tähtäävät siihen, että koulutyö uusissa tiloissa voidaan aloittaa syksyllä 2020. Kuluvan kevään aikana ratkeaa, millainen koulu meille saadaan ja kuka suunnittelu- ja rakennusprojektin toteuttaa. Sitä ennen on mahdollisimman pian tehtävä päätöksiä siitä, millaisille oppilasmäärille tiloja rakennetaan, minkä tilojen osalta tukeudutaan muihin olemassaoleviin tiloihin ja mitä tarpeita varten rakennetaan omat tilat. Myös kirjastolle tarvittavat tilat on käsiteltävä tässä yhteydessä ainakin siltä osin, että ovatko ne mukana uudisrakennuksessa.


Kunnan vuoden 2018 tilinpäätös näyttää sittenkin kääntyvän reilusti ylijäämäiseksi, joten Lappajärvelle on tulossa jo kuudes perättäinen ylijäämävuosi. Tämä aiemmasta poikkeava hyvä uutinen johtuu siitä, että sote-kiinteisöjen kauppojen vaikutukset tuloutuvat kaikki viime vuodelle. Hyvä tulos antanee kunnalle mahdollisuuden purkutuomion saaneen koulukiinteistön tasearvojen alaskirjaukseen ilman, että siihen tarvitsee käyttää edellisten vuosien ylijäämiä. 

Ja lopuksi: Jätin tänään eroanomukseni aikomuksenani siirtyä  eläkkeelle ensi syyskuun alusta. Tänään tulee nimittäin  kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun 08.01.1979 aloitin virkaurani Lappajärven kunnan taloussihteerinä. Tuosta ajasta olen ollut runsaan vuoden Suomen Kuntaliiton kuntatarkastajana ja noin viisi ja puoli vuotta Kauhavan kaupungin hallintojohtajana. Kun  01.09.2019 jään eläkkeelle, tulen olleeksi Lappajärven kunnan taloussihteerinä, kunnankamreerina, hallintojohtajana ja kunnanjohtajana yhteensä 34 vuotta. Samana ajankohtana täyttyy myös seitsemän vuoden jakso Lappajärven kunnanjohtajana, ja siihen on virkaurani hyvä päättää ja kiittääLappajärven kuntaa, kuntalaisia, työtovereita ja päättäjiä kuluneista vuosista. Voin hyvillä mielin ensi syksynä aloittaa eläkepäiväni uusien haasteiden parissa vuoden ja viisi kuukautta yliaikaisesti palvelleena. 

Tuomo Lehtiniemi

kunnanjohtaja