Marraskuu 2017

Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus teki päätöksen palvelujen `uudelleenmuotoilusta´, mikä käytännössä tarkoittaa lääkäripalvelujen keskittämistä Kauhavalle. Tästä linjasta ei poikettu edes tilanteessa, jossa Lappajärvi (ja myös Evijärvi), olisi ollut valmis erikseen maksamaan omista vastaanotoistaan aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, vaan yhtymähallitus torjui suurimman omistajakunnan äänin tämänkin mahdollisuuden. Näin kävi, vaikka näiden kahden päätöksen välillä molempien kuntien valtuustoissa oli tehty lopullisiinkin päätöksiin riittävällä kannatuksella esitys kuntayhtymästä eroamisen selvittämisestä. Kuntayhtymäjohtaja totesi lehtihaastattelussaan, että lääkärien palkkaaminen esim Evijärvelle toisi 700.000 €:n kustannukset, mutta jätti kertomatta, että tuosta kolmen lääkärin kustannuksesta valtaosa on jo kuntayhtymän budjetissa. Kyse olisi siis vain lääkärin siirrosta, eivätkä Evijärvi ja Lappajärvi sitä paitsi vaatineet, kuin yhden lääkärin siirtoa kumpaankin kuntaan, ja olivat valmiit maksamaan tästä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Lääkärikin on luvattu Attendolta, joten kyse on ainoastaan yhteisestä tahdosta.

Lappajärveläisiä on yritetty rauhoittaa sillä, että kuntayhtymällä on tarkoitus aloittaa etälääkäritoimintakokeilu, jossa Kauhavalla oleva lääkäri kuva- ja laiteyhteyksien avulla hoitaisi Lappajärvellä olevaa potilasta, jota avustaa paikan päällä oleva hoitohenkilö. Kun tuo lääkäri vielä parhaassa tapauksessa aamulla ajaa ensin Lappajärveltä Kauhavalle, herää monia kysymyksiä toiminnan mielekkyydestä. Etälääkäritoiminta on perusteltua jossakin esimerkiksi Lapin olosuhteissa, jossa etäisyydet ovat pitkiä, ja potilaita yhdessä kohteissa vain muutamia. Mutta jos potilaita on koko päiväksi, tuo etätoiminta vain haittoja ja lisäkustannuksia verrattuna paikan päällä olevaan lääkäriin: toiminta on hitaampaa, diagnoosit epävarmempia, kun ei näe livenä potilasta, tutkimus ja hoito rajoitetumpaa, kun ei voi tunnustella potilasta ja lisäksi vielä kalliimpaa, kun tarvitaan ylimääräisiä laitehankintoja ja toiminta sitoo potilaan kanssa toimivan hoitohenkilön tiukemmin, kuin normaali vastaanottotoiminta. Nämä mielipiteet eivät ole vain omiani, vaan perustuvat osittain keskusteluihin lääkärikunnan kanssa. Ainakin yksi myönteinen puoli on tosin pakko tunnustaa. Minulle soitti eilen paikkakuntalainen ikäihminen, joka oli joutunut aamulla liukastelemaan autolla Kauhavalle vastaanotolle.  Jos hänet olisi voitu tutkia etänä omassa terveyskeskuksessa, olisi hän säästynyt vaikealta matkalta. Tosin paras tilanne tässäkin olisi ollut paikan päällä ollut oma lääkäri.

Ensi vuonna loppuu myös vuodeosastotoiminta Lappajärvellä, ja se siirretään Kauhavalle vanhainkodin yläkertaan. Lappajärven esittämä ajatus kaikkien muutosten lykkäämisestä vuodella eteenpäin, kun sotekin siirtyi, ei saanut kannatusta muualta kuin Evijärveltä. Perustelut siitä, että  myös mahdollisesti toteutuva uusi sote-keskus olisi Kauhavalla valmis vuoden 2019 kesällä ja myös muiden mahdollisten palvelusuunnitelmien valmistelu esimerkiksi Lappajärvellä kaavaillussa Attendo-yhteistyössä voitaisiin rakentaa rauhassa, ei saanut vastakaikua. Kuntayhtymän johdolla oli vain yksi näkemys, joka ajettiin läpi suurimman jäsenkunnan tuella.

Päättäjät Lappajärvellä eivät ole tyytymässä tilanteeseen ja kokevat, että päätökset loukkaavat itsenäisten kuntien oikeutta järjestää asukkailleen haluamansa palvelut. Ellei noita lääkärin vastaanottopalveluita jatkossakin järjestetä kuntayhtymän jokaisessa jäsenkunnassa, johtanee tämä kuntayhtymän hajoamiseen juuri maakunnallisen soten kynnyksellä. Paras -lainsäädäntö edellyttää edelleen palvelujen järjestämistä n 20.000 asukkaan väestöpohjalla. Todennäköisimpänä vaihtoehtona ratkaisussa olisikin suuntautuminen Järvi-Pohjanmaan palveluyhtiestyöhön Alajärven ja Vimpelin kanssa täyttämään Soinin poislähdön jättämää aukkoa. Alustavat keskustelut tästä ovat jo alkaneet Alajärven kanssa myönteisessä hengessä. Tämä vaihtoehto tuntuisi yksityistämistä paremmalta myös siksi, että näin turvataan työntekijöiden asema tulevina maakunnan työntekijöinä .

Kunnan Attendo -suunnitelmat käsittävät vain Lintukodin, Joelinkodin ja mahdollisesti lääkärin vastaanottopalvelujen siirtymisen yksityiselle. Vaikka uusi yhteistyökuvio muiden palvelujen osalta ehtisikin näillä näkymin olla voimassa vain vuoden 2019, rakentuisi siitä uusi  sote-palveluja koskeva kokonaisuus,  joka jatkaisi pääosin sellaisenaan maakunnan alaisuudessa. Paljon lisätyötä muutoksesta olisi tulossa, mutta siihen päättäjät ovat valmiita, jos on pakko. Joulukuun valtuustossa asia ratkeaa, siihen asti on vielä aikaa sopia.