Marraskuu 2016

Kuten eräs yrittäjä osuvasti totesi, matkailun hautajaiset Lappajärvellä on peruttu, koska 'ruumis' on kadonnut. Tällä hän viittasi viime syksyn tapahtumiin liittyvään kynttilän polttoon Kivitipun rantamuurilla ja tuoreisiin hyviin uutisiin Kivitipusta. Koko kesän neuvottelujen ja erilaisten kontaktointien jälkeen Kivitipulle saatiin ratkaisu aivan kalkkiviivoilla. Juuri ennen tiedossa olevaa konkurssia heräsikin toiveita uudesta paremmasta tulevaisuudesta. Kolme Kivitipun mahdollisuudet näkevää yritystä päätti yhdessä kunnan kanssa ostaa Lomayhtymältä ja Kivitipun taustayhtiöltä kaiken näiden omistuksen Nykälässä. Kauppa toteutuu lopullisesti vuoden vaihteessa, ja saneeraustyöt, joiden suunnittelu jo on käynnissä, alkanevat välittömästi tämän jälkeen. Yrittäjien mukaan tavoitteena on, että kun jäät Lappajärvestä keväällä lähtevät ja laiva lasketaan vesille, myös Kivitippu avataan. -Jos lasketaan vuoden aikana tapahtunut kauppahinnan alentuminen, Kivitipun laskujen hoito ajan tasalle ja kunnan pakolaislasten koulutuksesta saama nettotulo, saadaan vuoden vastaanottokeskustoiminnalle vähintään 1,5 M€:n plus-merkkinen taloudellinen hyöty paikkakunnalle. Ja tästä puuttuvat vielä n 30 työpaikan vaikutukset.

Toinen hyvä uutinen saatiin viime maanantaina, kun valtuusto yksimielisesti hyväksyi tilapäisen valiokunnan esityksen siitä, että kunnanhallitusta ei eroteta, vaan sille annetaan vakava huomautus. Vaikka tuo vakava huomautus onkin kuntapuolella tuntematon ja rangaistuksen nimenä taitaa tulla Julkisen Sanan Neuvoston rangaistusvalikoimista, kuvaa se kuitenkin sitä, että jotakin oli huomautettavaa. Itse näen suurimpana korjaustarpeena tiedonkulun parantamisen erityisesti hallituksen ja valtuuston välillä. Oikean tiedon puute on omiaan lisäämään epäluuloja ja synnyttämään olettamuksia puuttuvien tietojen tilalle. Hyvänä lääkkeenä tähän näkisinkin valtuuston pöytäkirjattomat kokoontumiset iltakoulujen, kyselytuntien ja seminaarien tapaan. 

Joka tapauksessa päätös olla erottamatta hallitusta oli tässä tilanteessa ainoa oikea ratkaisu. Tässä arvostan niitä, jotka tämän näkivät ja pystyivät perääntymään omasta kannastaan. Ensi kevään kunnallisvaaleissa kuntalaiset sitten kyllä ratkaisevat, kenellä on luottamusta jatkossakin. -Kivitippu -uutisoinnin jälkeen syntynyt myönteinen ilmapiiri ja positiivinen draivi tarvitsivat jatkokseen vain myönteisiä uutisia. Jo nyt on nähtävissä liikehdintää, jossa tuohon tulevaan matkailuympäristöön halutaan työhön ja yrittäjiksi. Yhteydenottoja on ollut useita ja paluumuuttajiakin on ollut liikkeellä. 

Lappajärven uusi elinvoimapoliittinen ohjelma on juuri menossa valtuustoon. Lappajärven visiossa vuodelle 2021 todetaan kunnan olevan 'Hyvän elämän ja elämysten paikka Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla'. Tehdään siitä sellainen yhdessä!