Maaliskuu 2019

Kunnanjohtajahaku tuotti määräaikaan mennessä kymmenkunta hakemusta, joukossa ihan potentiaalisia kunnanjohtajaehdokkaita. Kunnanhallitus päätti kuitenkin jatkaa hakuaikaa 29.03. klo 12 saakka, jotta saataisiin monipuolisempia vaihtoehtoja mukaan siihen pohdintaan, millainen olisi paras vaihtoehto Lappajärven seuraavaksi kunnanjohtajaksi.  Lisäksi valintaprosessissa päätettiin käyttää ulkopuolista konsulttia. Tätä kirjoittaessani minulla on jäljellä enää 57 työpäivää ennen lomia ja eläkkeelle siirtymistä, joten uutta kehittämisen veturia tälle hienolle ja mielenkiintoiselle kunnalle tarvitaan pikapuoliin.

Uuden 200 oppilaalle rakennettavan koulun tarjousasiakirjat julkaistaneen tänään 15.3. Jotta koulusta saataisiin oikean kokoinen ja KVR-kilpailutus varmasti tuottaisi tarjouksia, päätettiin tarjousten kattohintaa nostaa 5,9 M€:oon ja tavoitehintaa 5,3 M€:oon. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, päästään uutta koulua rakentamaan ensi kesänä, ja siitä runsaan vuoden päästä alkaa koulu uusissa tiloissa.

Sote sitten kaatui! Ikärakenteeltaan Lappajärven kaltaisille kunnille tämä oli suuri pettymys. Sote-kustannusten siirtyminen maakunnan leveämmille harteille olisi tuonut kuntatalouteen aivan uudenlaista ennakoitavuutta. Samalla kunnat olisivat jopa voineet panostaa enemmän ikäihmisten hyvinvointiin ja houkutella heitä asukkaikseen. Sen lisäksi, että kuntaan olisi saatu lisää kohtuullisen hyvätuloisia asukkaita, olisi heidän mukanaan tuoma kasvava palvelutarve tuonut työtä myös nuoremmille. Mutta näin ei nyt tapahdu, vaalien jälkeen sitten nähdään, mihin suuntaan sote-kokonaisuutta jatkossa ollaan lähdössä kehittämään.

Lappajärvi teki viime vuonna kuudennen perättäisen positiivisen tuloksen. Sote kiinteistöjen kaupoista saadut positiiviset vaikutukset mahdollistivat lisäksi sen, että purettava koulukeskuksesta pystyttiin alakirjaamaan lähes 0,7 M€. Ilman näitä erikoiseriä tilinpäätös viime vuodelta olisi mennyt reilusti pakkaselle. Seitsenvuotisen kunnanjohtajakauteni kaikki kokonaiset vuodet päätyivät siis ylijäämäisiksi, mistä kiitos koko organisaatiolle ja kaikille kuntalaisille. Totuuden nimissä on todettava, että lähivuodet kuntataloudessa tulevat olemaan vaikeita. Uudelta kunnanjohtajalta toivonkin vahvaa talousosaamista, ettei vain seitsemän lihavan vuoden jälkeen tulisi ...😊

Kevätmieltä kuitenkin

Tuomo Lehtiniemi, kunnanjohtaja