Lokakuu 2012

Aloitin Lappajärven kunnan johtajana syyskuun alussa. Paluu runsaan viiden vuoden poissaolon jälkeen tuttuun työpaikkaan ja työympäristöön oli helppo. Tähän on vaikuttanut erityisesti kuntalaisilta saatu positiivinen viesti paluustani ja työkavereiden lämmin vastaanotto. Jo muutamien viikkojen työn jälkeen tuntui siltä, kuin en olisi poissa ollutkaan.

Varsinkin pienten kuntien tulevaisuudessa on niin monia haasteita, että omat vahvuudet on pystyttävä hyödyntämään täysimääräisesti. Vähäjärvisellä Etelä-Pohjanmaalla Lappajärvi on tällainen ainutlaatuinen vahvuus, jota muilla ei ole. Järviympäristön korvaamaton merkitys avautui selkeämmin, kun asioita katsoi kauempaa naapurikunnasta. ja varsinkin, kun kyseessä on maakuntajärveksikin valittu upea meteoriittijärvi, pitäisi sen läsnäolo paikkakunnalla saada näkymään ihan uudella tavalla. kun kauniita järvimaisemia peittävät rantapusikot raivataan ja siistitään ja tien varsille viitoitetaan selkeästi uimarannat, veneenlaskupaikat, laiturit ja satamat, kokee tiellä kulkija tulevansa paikkakunnalle, joka järvineen ottaa tulijan avosylin vastaan.

Lappajärven keskeinen ongelma, joka toisaalta on myöskin paikkakunnan rikkaus, liittyy ikärakenteeseen. Täällä vanhusväestöä on suhteellisesti eniten koko maakunnassa. Sen vuoksi lähivuosien haasteena on saada paikkakunnalle asettumaan yhä enemmän niitä asukkaita, jotka käyvät työssä ja maksavat tänne veronsa. uskoisin, että lähivuosina tapahtuu yhä enemmän muuttoliikettä suurista asutuskeskuksista maaseudulle, kun aikuistuneet nuoret perheet joutuvat päättämään siitä, missä ja minkälaisessa ympäristössä he lapsensa kasvattavat. Monet varsinkin maaseudulta lähtöisin olevat nuoret aikuiset päättävät tällöin jättää etelän oravanpyörän ja hakeutuvat maaseudun rauhaan ja turvalliseen kiireettömään ympäristöön. Tätä on Lappajärvelläkin jo havaittavissa.

Mukavan, viihtyisän ja turvallisen asuinpaikkakunnan tuntu syntyy monista pienistä yksityiskohdista hyvin hoidetussa ympäristössä ja vaikka kauniina avautuvista maisemista. kun uudet asukkaat vielä otetaan lämpimästi mukaan naapurustoihin ja kyläyhteisöihin, voidaan olla varmoja siitä, että positiivinen viesti menee eteenpäin. - Esimerkiksi omakotitalonsa kasvukeskuksesta myyvä saa täältä ostetuksi samantasoisen asunnon ja vähän maatakin, ja vielä jää valtaosa asunnon myyntihinnasta säästöön tulevan varalle tai muihin hankintoihin. Yksilölliset kuntapalvelut toimivat joustavasti, ja valtionkin palvelut saavutetaan aivan eri tavalla. Esimerkiksi passin saanti hoituu täällä muutamassa päivässä, kun ruuhkasuomessa pelkkä asiointiajan odottaminenkin saattaa viedä viikkoja. Vaikka noin 80 kilometrin matka maakunnan pääkaupunkiin Seinäjoelle tuntuu pitkältä, ajallisesti se vastaa vain matkaa kehäkolmoselta Helsingin keskustaan.

Valtio on suunnitelmillaan luonut runsaasti uhkakuvia vasinkin Lappajärven kaltaisten pienten kuntien tulevaisuudelle.Vain suuri ja tehokkaalta kuulostava tuntuu olevan luvallista lähivuosina. Kunnat ja niiden toiminnot ajetaan taloudellisuuden nimissä yhä suurempiin kokonaisuuksiin, vaikka ainakin tähän astinen kokemus on osoittanut päinvastaista. Juuri noiden suuremmilla väestöpohjilla hoidettujen toimintojen kustannukset karkaavat käsistä kuntatalouden realiteeteista lähtevän päätöksenteon ulottumattomiin ja kasvavat kunnan omaa tulopohjaa nopeammin. Tämä yhtälö voi jatkuessaan johtaa vain kuntien talouden romahtamiseen, eikö ongelma poistu, vaikka kuntia pakotettaisiin yhteenkin. Kuntien keskeisiä menoja koskevien ratkaisujen teko on pidettävä niin lähellä todellista omaa päätöksentekoa, että kunnan taloudellistan edellytysten vaatima reagointi nopeasti ja oikea-aikaisesti on mahdollista.

Lappajärvellä on edelleen mahdollisuus hienoon tulevaisuuteen. Asukasmäärän kaksin- ja jopa kolminkertaistuminen synnyinkoteihinsa tulevien kesäasukkaiden ja mökkiläisten myötä osoittaa, että jotain sellaista tällä paikkakunnalla on, että sitä kannattaa vuosi toisensa jälkeen ja monia kertoja vuodessa tulla kauempaakin kokemaan. Tehdään siitä yhdessä vieläkin parempi!

Tuomo Lehtiniemi
kunnanjohtaja