Kesäkuu 2016

Olen tässä välissä kirjoitellutkin, mutta jättänyt julkaisematta. Joskus vain niin on tuntunut paremmalta, kun aina löytyy kokonaisuuksia ymmärtämättömiä "viisastelijoita", jolla löytyy sanottavaa  varsinkin noita kiistanalaisista kysymyksiä koskevista teksteistäni. Esimerkiksi tuo edellisen kirjoituksen kananmunaesimerkki on levinnyt somessa ja poikinut jopa viralliseen kuntaan tulleeseen kirjelmään laskelman noiden päivittäisten kananmunien vaatimattomasta todellisesta arvosta. En ota kantaa, onko kyse kyvystä tai halusta ymmärtää, mutta aika yksinkertaisella logiikalla voi jokainen tajuta, että esimerkillä kuvataan kaikkien ruokatavaroiden hankintavolyymin kasvua moninkertaisiksi, siis jopa sadoilla tuhansilla euroilla. 

Kivitipun taru vastaanottokeskuksena on näillä tietoa päättymässä elokuun lopussa. Tietoa toiminnan loppumisesta julistettiin joissakin piireissä "Onnen päivänä". Minun on vaikea ymmärtää onnen päivänä tietoa siitä, että 30 ihmistä menettää työpaikkansa, tai sitä, että koululaiset joutuvat ensi syyslukukauden käymään ehkä kolmenkin eri kunnan kouluissa tai että toiminnan ja ennen kaikkea valmistavan opetuksen loppuminen ennen syyskuun 20. päivän oppilaslaskentaa aiheuttaa kunnalle useiden satojen tuhansien eurojen valtionosuusmenetyksen. Koulujen jatkuminen esimerkiksi syyskuun loppuun toisi nimittäin kunnalle täydet valtionosuudet yli 50 oppilaasta, kun nyt ollaan jäämässä vain puoleen. Menetys on yli 400.000€.

Migrin tekemä päätös sisälsi ajatuksen, että turvapaikkapäätökset asukkaille tulisivat elokuuhun mennessä. Koska näin ei näytä käyvän, on edessä siirrot muihin keskuksiin ja oppilaille ehkä hyvinkin lyhyeksi aikaa uusiin kouluihin. Aivan uuteen valoon joutuu myös kunnan sopimus vastaanottaa 30 Kivitipusta myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta kunnan pysyvämmäksi asukkaaksi, jos Kivitipusta ei päätöksiä saada ja asukkaat siirretään muualle. 
Kuun vaihteessa pidettiin MaaKoto -hankkeen järjestämä tiedotustilaisuus vok:n kolmelle eri kieliryhmälle palveluista ja mahdollisuuksista Lappajärvellä. Selvää kiinnostusta Lappajärvelle asumaan jäämiseen onkin, kunhan yksi asia järjestyisi -työ!  Sitä kaivattiin jokaisessa tapaamisessa ja sitä oltiin jo nyt valmiita tekemään vaikka ilmaiseksi.

Migri on aika lailla hallitsemattoman tuntuisesti ajamassa alas kiireellä pystytettyä vastaanottokeskusjärjestelmää. Yksi vastaanottokeskuksensa menettävistä on pieni Kyyjärvi, joka hyvin tiukan äänestyksen jälkeen toteutti Lappajärvenkin alkuperäisen suunnitelman, eli otti turvapaikanhakijoita kunnan tyhjiin asuntoihin. Kokemus siellä on ollut niin positiivinen, että lakkautuspäätöksen tultua kuntalaiset ovat nimilistoin, lähetystöin ja mielenilmauksin lähteneet puolustamaan vastaanottokeskustaan, joka nyt koetaan tärkeäksi piristysruiskeeksi ja kansainväliseksi tuulahdukseksi kunnalle. Uskon, että meilläkin kokemus on hyvin samansuuntainen ja reaktiokin voisi monilta osin olla samanlainen, ellei paikka olisi Kivitippu.

Kivitipun tulevaisuus onkin yksi lähiaikojen mielenkiintoisimmista kysymyksistä ja kunta on vakavasti mukana noissa keskusteluissa. Tällä hetkellä kohtuullisen kiinnostavalta vaihtoehdolta näyttää yhtiömuotoinen ratkaisu, jossa on useampia omistajia ja toimijoita. Kunnan intressinä on ohjata prosessia alueellista matkailua edistävään suuntaan ja varmistaa esimerkiksi meteoriittikeskuksen ja golfin kehittämismahdollisuudet jatkossakin. Nyt, kun Kivitippu on ollut poissa matkailukäytöstä, on tilanne suurten tapahtumien pitopaikan puuttumisen suhteen huomattu niin hankalaksi, että koko Järviseudulla odotetaan malttamattomana tilanteen korjaantumista. Niinhän siinä kävi, kuten pitikin, että Vimpeli sai jatkaa itsenäisenä kuntana. Viime vuoden mittavalla ylijäämällä kunta osoitti, että teollisuuteen ja työmarkkinoihin liittyvän murrostilanteen tuomat taloudelliset ongelmat olivat tilapäisiä ja ovat korjattavissa. Jo pääministerin vieraillessa Vimpelin 150-vuotisjuhlissa oli ilmassa pientä vihjettä ministeriön tulevasta, varsin poikkeuksellisesta liitosesityksen hylkäävästä ratkaisusta. Onnittelut siitä Vimpelille ja menestystä alkavalle 150-vuotiskaudelle!

Sote -ratkaisu muuttuikin laajemmaksi maakuntahallintoratkaisuksi. Etelä-Pohjanmaalla ratkaisun toimeenpano on käynnistynyt ja uutta toimivaa maakuntakokonaisuutta ollaan rakentamassa kovaa vauhtia. Työ ei ole yksinkertainen, sillä keskiössä olleen soten rakentaminen lappajärveläislähtöisen  Harri Jokirannan vetämänä sai rinnalleen maakunta- ja valtionhallinnon uudistamisen. Maakuntiin yhdistyvät Elyjen ja Te-toimistojen tehtävät ja aluehallintovirastojen tehtävät keskitetään yhdelle valtakunnalliselle organisaatiolle. Monialaisiin maakuntiin siirretään merkittävästi tehtäviä valtiolta ja kunnista. Maakuntien liitot sekä ELY-keskukset lakkautetaan ja nykyisistä kuudesta aluehallintovirastosta (AVI) muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto. Uudistuksen jatkovalmistelussa tarkastellaan myös valtion keskushallinnon virastojen (mm. TUKES) organisoimista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Valtakunnalliseen virastoon siirtyvät AVI:en nykyiset ympäristölupien ja vesilain mukaisten lupien käsittelytehtävät sekä ELY-keskusten nykyiset lupavalvonta- ja luonnonsuojelutehtävät. Siten merkittävien laitosten lupa- ja valvonta-asiat tullaan hoitamaan yhdessä valtion viranomaisessa. Maakuntiin siirtyy merkittävä osa ELY-keskusten tehtävistä. Maakunnat hoitavat mm. pelastustoimeen, ympäristöterveydenhoitoon, alueiden käytön ohjaamiseen, vesivarojen käyttöön ja hoitoon, tulvariskien hallintaan, vesien- ja merenhoitoon sekä ympäristötiedon välittämiseen liittyvät tehtävät. Kuntiin jää nykyiset kaavoitustehtävät sekä pääsääntöisesti nykyiset ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontatehtävät.

Se, mikä vaikutus ratkaisuilla tulee olemaan Lappajärven kaltaisille kunnille, ei ole vielä selvillä. Sote-kustannusten siirtyminen leveämmille maakunnallisille harteille vähentää joka tapauksessa yksittäisten sairastumisten ja väestön ikääntymisen vaikutuksia kotikunnan menoihin. Lappajärven kaltaisille kunnille tämän voisi ajatella olevan hyvä suuntaus, ja aiemmin todettu julistautuminen "Eläkeläisten paratiisiksi", turvalliseksi ja viihtyisäksi eläkeläisten asuinkunnaksi, voisi kohta olla mahdollista. Joka tapauksessa Lappajärvi kulkee noita vähän vielä tuntemattomiakin aikoja kohti luottavaisena kolmen perättäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen turvaamalla kohtuullisen vakaalla ja vahvalla taloudella, vieläpä ympäristökuntia pienemmällä kunnallisverolla. 

Mukavaa ja lepoa antavaa suven aikaa  kesävieraille ja kuntalaisille!