Joulukuu 2013

Vuosi on kulunut niin nopeasti ja monien kiireiden siivittämänä, että huomaan syksyn kirjoitukseni tällä sivulla jääneen väliin. Vaikka paljon ja kaikenlaista onkin tapahtunut, ovat muutamat suuret asiat hallinneet kuntasektorin arkipäivää. Meneillään olevat,  tai oikeammin edelleen koko ajan tuloillaan olevat kuntarakenne- ja sote -uudistukset,  ovat hämmentäneet kuntakenttää ja pakottaneet sen kannaottoihin, jotka tehtyinä linjauksina eivät käytännössä sitten kuitenkaan tule johtamaan todellisiin ratkaisuihin.

Uudistuksista sote -uudistus on selkeämpi ja myös perustellusti tarpeellinen, kunhan se ratkaistaan tarvelähtöisesti ilman poliittisia tavoitteita. Kunnille yhä raskaamaksi käyvä perusturva vaatii toimiakseen selkeän toimintamallin, jossa mm nykyiset perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat saman toimijan yhtäjaksoista hoitoketjua päällekkäisyyksien ja katkoksien eliminoimiseksi ja nopean ja johdonmukaisen avun saamiseksi. Tällaista sote -kokonaisuutta ollaan rakentamassa täällä Etelä-Pohjanmaalla, jossa työ maakunnallisen koko sairaanhoitopiirin kattavan yhtenäisen sote-alueen aikaansaamiseksi on alkanut. Tätä kokonaisuutta ei pidä hämmentää ja rikkoa irrottamalla perusterveydenhuolto yli 20 000 asukkaan ´vahvan´ peruskunnan hoidettavaksi. Silloin ei mitään oleellista muutosta ole tapahtumassa.

Kuntarakennuudistus sen sijaan on saanut kunnilta kovaa kritiikkiä, eikä ymmärtämystä omien yhdistymistarpeiden ja aikomusten yli ajavalle selvitysvaatimukselle ole juurikaan löytynyt. Vaikka kymmenet kunnat ympäri Suomen ovat kieltäytyneet päättämästä selvityssuunnasta, on Lappajärvellä päätös kuitenkin tehty. Kunnanvaltuusto valitsi selvityssuunnaksi nykyisen Kaksineuvoisen alueen, Evijärven ja Kauhavan, jossa selvityksessä tarvittaessa edetään Lapuaan ja jopa Seinäjokeen asti, jos selvitysalue tällaiseksi tällä suunnalla muodostuu. Ensisijaisiin selvitysalueisiin lisättiin valtuuston kokouksessa vielä Vimpeli, joka vuosien saatossa on koettu hyväksi yhteistyökumppaniksi. Tässä kuviossa tosin Evijärvi järjesti yllätyksen suuntaamalla katseensa rannikolle Pietarsaaren suuntaan.   -Toiseksi vaihtoehtoieksi selvityssuunnaksi valittiin Järvipohjanmaan suunta, mikäli siellä selvitysalueelle asetettu 20.000 asukkaan raja ylittyy. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tähän selvitysyhteistyöhön pitäisi ilmaantua vielä yksi kunta lisää.

Lappajärven viime vuodet ovat olleet investointipainotteisia ja vuoden 2014 talousarvio tulee olmaan viimeinen kolmen vuoden kovasta investointiputkesta. Uuden 46-paikkaisen vanhusten palvelukodin, paloaseman, kehitysvammaisten asuntolan ja päiväkodin investoiminen lyhyen ajan sisällä lähes kolminkertaistaa kunnan asukaskohtaisen lainamäärän vuoden 2012 alun 1.329 €:sta vuoden 2014 lopun 3.870 €:on / asukas. Tämän jälkeen on pakko hengähtää ja toteuttaa vain välttämättömimmät investoinnit velkakäyrän kääntämiseksi alaspäin.

Vuoden 2013 talousarvio tehtiin lähes puoli miljoonaa euroa alijäämäisenä.  Tiukka taloudenpito, maltillinen erikoissairaanhoidon menokehitys ja suotuisa verotulokehitys ovat johtamassa siihen, että ellei mitään suurempia yllätyksiä ilmaannu, tilinpäätös kuluvalta vuodelta voidaan tehdä parhaimmassa tapauksessa jopa muutama sata tuhatta euroa ylijäämäisenä. Tämä olisi tänä kuntien talouden vaikeana aikana ja usean tappiollisen vuoden jälkeen erinomainen saavutus. Se antaa myös paremman pohjan tulevia, todennäköiseseti talouden kannalta hankalampia vuosia varten.

Vuoden 2014 talousarvio on lähtökohdiltaan hyvin samanlainen kuin kuluvanakin vuonna, eli alijäämää näytetään nytkin jonkin verran. Hyvän talouskehityksen odotetaan kuitenkin jatkuvan niin, että suotuisa verotulokehitys ja tiukka taloudenpito kääntävät ensi vuodenkin vähintään tasapainoiseksi. Valtionosuuksien vain 120.000 euron kasvu ensi vuodelle jättää menojen kasvun rahoittamisen vastuun pääosin verotulojen kannettavaksi.

Vuosi 2013 on Lappajärvellä toteutunut monin tavoin yli odotusten. Vilkas kesä, monet uudet palvelut ja silminnähtävä kehitys toiminnoissa, asuntotuotannossa ja muussakin rakennetussa ympäristössä antavat toivoa hyvästä tulevaisuudesta. Lappajärveläiset yrittäjät  ja järven ympärilläkin toimivat palveluntuottajat ovat monessa kohtaa löytäneet toisensa yhteistyökumppaneina ja toistensa menestymisen tukijoina. Tekemällä yhteistyötä suurella porukalla näytään kauemmaksi.

Vaikka suunniteltu osaomistusasuntohanke ei tänä epävarmana aikana ottanutkaan tuulta alleen, on kunnan asuntotuotantorintamalla tapahtunut ja tapahtumassa paljon. Monien omakotirakentajien, peruskorjattujen viranhaltjatalon asuntojen ja kunnan Kivitipun läheisyydestä hankkimien  kerrostaloasuntojen lisäksi ensi vuonna on lähdössä toteutumaan pari kolmen asunnon vuokratalohanketta ja ennen kaikkea odotettu Myllynrannan rivitaloasuntohanke aivan järven rannalla näyttää nyt varmistuneen. Kunnan Kivitippu Chalets2:sta ostamat neljä asuntoa menivät saman tien vuokralle, tämän innostamana kunta on vuoden vaihteessa ostamassa samasta talosta neljä asuntoa lisää. Näiden upeassa järvimaisemassa olevien huoneistojen uskoisi kelpaavan vaativammallekin asunnon etsijälle. 

Hyvät asunnot ovatkin tarpeen uusien työntekijöiden asuntotarvetta tyydyttämään. Vanhusten palvelukotiin tulee vuoden alussa kymmenkunta uutta pääasiassa hoitoalan työpaikkaa, saman verran tarvitaan loppuvuodesta valmistuvaan kehitysvammaisten asuntolaan. Kun myös kunnan työntekijäkunnassa on odotettavissa henkilövaihdoksia eläkkeelle siirtymisen vuoksi, tulevat nämä tasokkaat uudet asunnot enemmän kuin tarpeeseen. Hyvien asuntojen tarjonta onkin ensisijainen keino kunnan myönteisen asukaskehityksen turvaamisessa.

Edellisessä kirjoituksessani mainittu aikomus käydä pesäpallo-ottelussa 40 vuoden tauon jälkeen muuten toteutui, kiitos Vimpelin kunnanjohtajan kohdistetun kutsun. Kokemus oli mielenkiintoinen, ja voisihan siellä käydä toisetekin. Mitään pesäpallofania minusta ei kuitenkaan edelleenkään tullut. -Tuleva joulunaika menee kuitenkin jälleen traditioiden mukaan; joulukirkot, haudoilla käynnit, jouluruokailut ja juhlat perheen parissa luovat sitä turvallista jatkuvuuden tunnetta, josta jokainen saa rakennusaineksia oman elämänsä selkärankaan. Noita perinteitä on hyvä ylläpitää.

Haluan toivottaa kaikille oikein riemullista ja voimia palauttavaa Vapahtajan syntymäjuhlaa ja sen odotusta, sekä mieluisaa tulevaa vuotta 2014!