Iso Saapasnevan tuulivoimapuisto

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Lappajärven kirjastossa, osoitteessa Hyytisentie 5, 62600 Lappajärvi.

KUULUTUS

Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus nähtäville

Lappajärven tekninen lautakunta on päättänyt 1.12.2020 § 48 asettaa Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen julkisesti nähtäville kuulemista varten 9.12.2020-22.1.2021 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §, YVAL 17 § ja 20 §, YVAA 5 §).

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään koronatilanteen vuoksi vain sähköisesti torstaina 17.12.2020 klo 16.00-18.00. Linkki ja ohjeet yleisötilaisuutta koskien tulevat ennen tilaisuutta Lappajärven kunnan internetsivuille osoitteeseen http://www.lappajarvi.fi/kunta/ajankohtaista/ sekä ELY-keskuksen hanketta koskeville internetsivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/isosaapasnevantuulivoimayva. Tervetuloa osallistumaan yleisötilaisuuteen!

Yleisötilaisuus järjestetään Teams-neuvotteluna. Ohjeet miten liittyä neuvotteluun on lisätty nähtävänä olevaan kaava-aineistoon. Liitymään alta linkkien takaa

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting (TIETOKONEELLA)

Join with a video conferencing device

teams@meet.ramboll.com

Video Conference ID: 125 646 014 8

Alternate VTC dialing instructions

 

Or call in (audio only)

+358 9 85626321,,182358688#   Finland, Helsinki (PUHELIMELLA)

Phone Conference ID: 182 358 688#                                             

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. Alueelle suunnitellaan yhteensä noin 7-10 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunnittelualue sijaitsee noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan välisellä alueella. Suunnittelualue rajoittuu Evijärven ja Vetelin kuntiin.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihetta: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (joka on julkaistu osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (joka julkaistaan nyt osana kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus pidetään nähtävillä Lappajärven kunnan ilmoitustaululla, kunnan internet-sivuilla osoitteessa http://www.lappajarvi.fi/kunta/ajankohtaista/ sekä ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/isosaapasnevantuulivoimayva.

Valmisteluaineistosta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 22.1.2021 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Lappajärven kunta, Maneesintie 5A, 62600 LAPPAJÄRVI tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@lappajarvi.fi.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on nähtävissä samoissa paikoissa kuin valmisteluvaiheen aineisto sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen.

Lappajärven tekninen lautakunta

Lisätietoja antavat:
Kaavoittaja ja menettelyvastaava:
Lappajärven kunta,
Maneesintie 5 A, 62600 Lappajärvi                         

Anne Övermark
Tekninen johtaja
puh. 044 369 9505
anne.overmark@lappajarvi.fi                                                                                                   

Konsultti:
Ramboll Finland Oy,
Kauppatori 1-3 F, 54, 60100 Seinäjoki

Kaavan laadinta:                               Ympäristövaikutusten arviointimenettely:

Anne Koskela                                  Petri Hertteli

Projektipäällikkö                               YVA-projektipäällikkö

puh. 050 524 8011                           puh. 040 809 3061

anne.koskela@ramboll.fi                  petri.hertteli@ramboll.fi


YVA-yhteysviranomainen:

Etelä-Pohjamaan ELY-keskus

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

PL 77, 67101 Kokkola

Elina Venetjoki

Ylitarkastaja

puh. 029 501 6403

elina.venetjoki@ely-keskus.fi