Esiopetus

Lappajärvellä järjestetään kaikille 6-vuotiaille tarkoitettu esiopetus Rantakankaan ja Länsirannan kouluilla sekä Lappajärven yhteiskoululla (Kivikoulu).
Perusopetuslain mukaan esiopetusta annetaan 18,5 h viikossa. Esiopetukseen ilmoittaudutaan yllä olevalla hakemus-lomakkeella, joka palautetaan perjantaihin 15.2.2019 mennessä koulutoimistoon (Maneesintie 5, 62600 Lappajärvi). Hakemukset toimitetaan postin kautta koteihin. Samalla hakemuksella ilmoitetaan myös aamu- ja iltapäivähoidon alustava tarve.

Esiopetuspaikka määräytyy koulupiirijaon mukaan ellei erityisistä syistä ole tarvetta tästä poiketa. Lukuvuosi 2019 – 2020 alkaa torstaina 8.8.2019 ja päättyy esioppilaiden osalta 29.5. tai 30.5.2020. Joululoma on 21.12.2019 – 6.1.2020. Syysloma on totutusti viikko 42 ja hiihtoloma sijoittuu viikolle 9.
Jos hoidon tarve ilmenee 15.2.2019 jälkeen, tehkää esikoululaisen päivähoitohakemus ja toimittakaa se mahdollisimman pian koulutoimistoon.