Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin. Ehkäisevä päihdetyö organisoidaan kuntien välisellä yhteistoiminnalla, johon kuuluu Lappajärven lisäksi Evijärvi ja Kauhava. Seudullinen työryhmä ohjaa ja koordinoi kuntien toteuttamaa ehkäisevää päihdetyötä kuntien ja raportoi toiminnasta kuntien päättäviä toimielimiä. Työn tavoitteena lisätä tiedon jakamista, vaikuttaa tiedolla ja lisätä päihteettömien palveluiden ja muiden tukevien palveluiden saatavuutta sekä merkitystä.

Ehkäisevän päihdetyö koordinaatio

Ehkäisevän päihdetyön palvelut ja toiminta alueellamme

Ehkäisevän päihdetyön koulutus, kampanjat ja materiaalit (Ehyt ry):

Osamisen varmistaminen, tiedon- ja vaikuttamistyön lisääminen